Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Του πόθου τ' αγρίμι, Αρβανιτάκη Ελευθερία

Έτσι, χρειάζεστε πόθο και πάθος στην Κοζάνη για να αντέξετε με τόσο κρύο. Για τη vanesa (ζηλέψαμε που χιονίζει.....)

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008, mail@me

Back to TOP  

SYNC BLOGS
free website stats program