Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Porcelain, Moby

Έχει τόσα ωραία τραγούδια ο Moby που δεν έχει σημασία με ποια σειρά θα μπουν...

1 ΣΚΕΨΕΙΣ:

Ionathan 27/7/09, 11:39 μ.μ.  

Lyrics
-----------------------------------
In my dreams I'm dying all the time
As I wake its kaleidoscopic mind
I never meant to hurt you
I never meant to lie
So this is goodbye
This is goodbye

Tell the truth you never wanted me
Tell me

In my dreams I'm jealous all the time
As I wake I'm going out of my mind
Going out of my mind

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008, mail@me

Back to TOP  

SYNC BLOGS
free website stats program