Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Επίδομα αεροθεραπείας

Σήμερα πήγα στο ΙΚΑ για να ετοιμάσω τα χαρτιά της αναρρωτικής άδειας. Έπεσα σε μια γιατρό που έδειξε ενδιαφέρον, συζητήσαμε λίγο και τη ρώτησα για το επίδομα αεροθεραπείας, το είχα ακουστά αλλά δεν ήξερα λεπτομέρειες. Ούτε αυτή ήξερε βέβαια, παραθέτω πιο κάτω λεπτομέρειες από τη σελίδα των μεταμοσχευθέντων νεφρού. Θα ψάξω βέβαια να βρω πως θα το πάρω και μιας και έχω χρόνο θα το πάρω, θα σας ενημερώσω μετά για τον τρόπο. Σημειώνω πως από τους καρκινοπαθείς το δικαιούνται μόνο αυτοί με CA πνεύμονα.
Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γήρατος (εξαιρείται το δημόσιο) που πάσχουν :

α. από φυματίωση.
β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση.
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.
δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80 % στην πνευμονική νόσο και
ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων καρδιάς και ήπατος.

Οι δικαιούχοι ασφ/νοι και συντ/χοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ' όρου ζωής. Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας κάθε χρόνο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση τω υπουργείων οικονομίας και οικονομικών - απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Ειδικά για το 2007 το επίδομα αεροθεραπείας καθορίστηκε στα 238 €. Το επίδομα αεροθεραπείας αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες.

Προϋποθέσεις:

α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περίπτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33%.
β. Oι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτούνται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2007 μέχρι 31/8/2007, έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού.
γ. Oι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που δεν καταβάλλouν επιδόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυματιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου.

δ. Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτερου από αυτό που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατάσταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.

Δικαιούνται επίσης επιδόματος αεροθεραπείας :

1. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
2. Το επίδομα αεροθεραπείας. δικαιούνται και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους ανατρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31/8/2007, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30). ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας :

Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλ/κό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή παρέχονται σε αυτού έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλονται οι ανωτέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.2β της απόφασης αυτής.

Πίνακας Ασφαλιστικών Ταμείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και υποχρεούνται να εφαρμόσουν την παραπάνω απόφαση

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 210 5215000
ΟΓΑ 210 3322100
Ο.Α.Ε.Ε (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ.ΤΣΑ) 210 5285500
ΤΣΑΥ 210 8816911
ΤΣΜΕΔΕ 210 3740000
ΤΥΔΚΥ 210 8809500 - 501
ΟΑΠ - ΔΕΗ 210 2539939
ΤΑΠ - ΟΤΕ 210 8110500
ΤΑΞΥ 210 3676800
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας 210 3313051 - 54
ΤΑΠ Τράπεζα Πίστεως, Γενικής Τράπεζας και Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές 2103605545,547
ΤΑΠ - ΕΤΒΑ 210 9294182
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 210 3619981
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς 210 4170662
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θες/νικης 2310 547912
Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 210 8814398
ΤΣΕΥΠ 210 3240886
ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ 210 8835840
ΤΑΠ - ΗΣΑΠ 210 4199796
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφ. Εταιρίας "Η ΕΘΝΙΚΗ" 210 9099673
Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας και Πρόνοιας Λιμενεργατών Πειραιώς (FAX) 210 4176283 210 4132995
Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ 210 7495555
Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών210 3226058
Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας 210 8898400
Ταμείο Υγείας ΠροσωπικούΕθνικής Τράπεζας 210 3349300
Αλληλ. Ταμ. Περι. Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος 210 3247632
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) 210 7264700
ΤΑΙΣΥΤ 210 3244238
Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων 210 3303263

1 ΣΚΕΨΕΙΣ:

Ionathan 22/2/10, 2:55 μ.μ.  

Να αρχίσω τα καλά λόγια από εδώ:

πρωί πρωί στο ΤΣΜΕΔΕ, στο γραφείο των γιατρών, ρωτάω για το Επίδομα Αεροθεραπείας, τι χαρτιά πρέπει να καταθέσω για να το πάρω;

Βαρύς και ασήκωτος ο γιατρός του ΤΣΜΕΔΕ μου λέει πως δεν το δίνει το ταμείο μας, το έκοψε. Στην ερώτησή μου "γιατί;" η απάντηση ήταν: "απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου".

Μάλλον δεν έχουμε ανάγκη εμείς οι μηχανικοί ενώ τα άλλα ταμεία που το δίνουν είναι πιο ευαισθητούλια... ε ρε μπινελίκι που σας χρειάζεται!!! (δες μετά την ανάρτηση για τις εισφορές μας...)

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008, mail@me

Back to TOP  

SYNC BLOGS
free website stats program